szara droga cz. 2

droga szarych ekspertów cz. 2

 

 

Witajcie drodzy Adepci szarej drogi.

Na drugim punkcie dowiecie się w jaki sposób mierzy się zanieczyszczenie powietrza i staniecie się specjalistami. Otóż w powietrzu unoszą się malutkie cząsteczki wielkości mikrometrów (1 milimetr = 1000 mikrometrów) pochodzące ze spalin, kominów etc. Dla porównania włos ma średnicę 50-60 mikrometrów a cząsteczki mąki mają od kilku do 250 mikrometrów.

Do mierzenia zanieczyszczenia powietrza używa się wskaźnika PM (angl. particulate matter – cząstki stałe), który wskazuje dopuszczalną ilość cząsteczek w metrze sześciennym powietrza. Używa się dwóch wskaźników:

·        PM2,5 – który określa ilość cząsteczek o średnicy do 2,5 mikrometra w metrze sześciennym

·        PM10 – który określa ilość cząsteczek o średnicy do 10 mikrometrów w metrze sześciennym (PM10 zawiera w sobie PM2,5).

Najczęściej pomiaru dokonuje się wykorzystując wskaźnik PM10. Zanieczyszczenie powietrza następuje wtedy, gdy łączna masa cząsteczek o średnicy do 10 mikrometrów przekracza 45 mikrogramów (1 gram = 1000 mikrogramów) na metr sześcienny. Oczywiście chodzi o cząsteczki spalin i dymu. Ta ilość może wydawać się niewielka, ale pamiętaj że podczas tragedii w Londynie w 1952 r. masa cząsteczek dymu PM10 w metrze sześciennym wynosiła ok 2000 mikrogramów i pochłonęła 12 000 ofiar. Nie ma więc z tym żartów. Aby sprawdzić, czy powietrze jest zanieczyszczone, czy też nie wykorzystuje się tabele. Spróbujcie ją przeanalizować. Najczęstszy wskaźnik to PM10. Znajdź go w tabeli.

 

Spójrz teraz na kolumny. Druga kolumna to czas. Chodzi tutaj o czas pomiaru, może to być albo średnia z całego roku albo średnia w ciągu doby. Trzecia kolumna określa dopuszczalną sumę masy cząsteczek PM10 w jednym metrze sześciennym. Gdy cząsteczek spalin i dymu jest więcej niż 45 mikrogramów na metr sześcienny, wtedy jest już zanieczyszczenie.  W Polsce mamy swoje niechlubne rekordy…  Odpowiedz na poniższe pytania, żeby dowiedzieć się więcej, zdobyć 8 punktów i tytuł Specjalisty.

LINK DO TESTU SPECJALISTY ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4_-6NFJkwBWw3ATatD5AkTMGAa4untS-9uhSWYvyFwdh3dA/viewform

kontakt

Zbigniew Szulczyk

tel. 797 907 731

mail. zetszulczyk@gmail.com