dla ucznia

w czym mogę pomóc

BURZA W KLASIE – MEDIACJE KLASOWE

Zajęcia te są przeznaczone dla klas, w których od dłuższego czasu są trudne do nazwania i rozwiązania napięcia i konflikty między uczniami, a dotychczasowe próby interwencji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Zajęcia mają formę procesu, do którego zaproszeni są rodzice, uczniowie oraz wychowawca. Pierwszym elementem są godzinne zajęcia dla rodziców, które mają na celu dostarczenie im wiedzy, w jaki sposób mogą facylitować rozpoczynający się proces. Następnym elementem są warsztaty z uczniami mające na celu poprawę integracji w klasie, a przede wszystkim szerokie omówienie i zaopiekowanie doświadczanego konfliktu. Ostatnim elementem jest co najmniej dwutygodniowa praca z wychowawcą, który facylituje i prowadzi ewaluację z uczniami na temat podjętych postanowień i rozpoczętej zmiany.

W trakcie całego procesu trener jest dostępny zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli udzielając im potrzebnych konsultacji. Proces prowadzony jest pod superwizją psychologa i psychoterapeuty.

 

Czas trwania spotkania z rodzicami: 1h

Czas trwania warsztatu z uczniami: 6h

Czas trwania procesu grupowego: min. 2tygodnie

Liczba uczestników: klasa szkolna (wymagana zgoda wszystkich rodziców na udział w procesie)

kontakt

Zbigniew Szulczyk

tel. 797 907 731

mail. zetszulczyk@gmail.com